Transport af farligt gods og ADR

Transport af farligt gods – Hvorfor har man ADR-konventionen?

Skal du bruge transport af farligt gods? I dagligdagen tænker vi ikke ret meget over, at vi faktisk er omgivet af stoffer eller genstande som reelt er farligt gods. Det kan f.eks. være spraydåser, rengøringsmidler, fyrværkeri osv. Disse er ting som alle bliver transporteret enten med lastbil, tog, skib eller fly for at komme frem til vi forbrugere. I ADR konventionen er farligt gods defineret som stoffer eller genstande, som gennem deres kemiske eller fysiske egenskaber for eksempel er:

  • Eksplosionsfarlige
  • Brandfarlige
  • Antændende
  • Giftige
  • Smittefarlige
  • Radioaktive
  • Ætsende

Alle disse egenskaber kan skabe ekstrem farlige situationer, som kan få helt uoverskuelige konsekvenser for mennesker, miljø, andet gods og transportmidler. ADR-konventionen er udarbejdet, for at beskytte mennesker, miljø, andet gods eller transportmidler for fare, som kan opstå ved fejl eller forkert håndtering af farligt gods under transport.

ADR – Vejtransport af farligt gods – Det klarer vi!

Søger du et seriøst firma, der kan stå for transport af farligt gods, som er klassificeret i henhold til ADR-konventionen? Så kan vi hos KBS Containerservice ApS klare opgaven for Dem.

Vores chauffører har den krævede uddannelse i overensstemmelse med ADR-konventionen, som fornyes hvert 5. år. Ligeledes har vi en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Vi lægger stor vægt på at kunne levere arbejde af høj kvalitet til en fornuftig pris og overholder altid vores aftaler. Det er for os vigtigt at leve op til de aftalte og nødvendige betingelser, når vi står for transport af farligt gods.

Vi tager vores opgaver med transport af farligt gods meget seriøst. Dog skal vi lige gøre opmærksom på, at det altid er afsenderen, som skal sørge for at medfølgende papirer er lavet efter de gældende regler i ADR-konventionen.

Hvad kan vi transportere?

Vi kører med lukket lastbil med lift, og der er nogle undtagelser i forhold til, hvilket farligt gods vi må køre med. Vi må IKKE køre med sprængstoffer og radioaktive stoffer. Vi kører heller ikke med farligt gods, som skal transporteres i tankvogne.

Vores transportservice henvender sig til virksomheder, der har pallegods med en UN-mærkning. Det kan f.eks. være klinisk affald.

Har du spørgsmål til farligt gods og transport?

Har du spørgsmål til vejtransport af farligt gods? Så kan du altid kontakte os på enten mail: info@kbscontainerservice.dk eller telefon: 20 46 59 66. Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Det er uforpligtende at kontakte os for et tilbud på en opgave. Du kan også benytte formularen på hjemmesiden.

Vil tilbyder desuden:

Krankørsel

Industrirenovation

Levering af grus, sand og jord

Farligt gods transport - transport af farligt gods, ADR